Login

Register

User Registration
or Cancel

Θεόδωρος Μαυρής – Τζάκια – Ψησταριές – Πέτρες - Πλακόστρωτα

Login

Centralized installation tube

Ο σωλήνας απαγωγής καυσαερίων θα πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα περιμετρικά αυτής στον εσωτερικό χώρο πρέπει να απομακρυνθεί οποιοδήποτε υλικό είναι εύφλεκτο όπως π.χ. φελιζόλ μόνωσης ή π.χ. κακή στήριξη σωλήνα με διάφορα υλικά όπως φελιζόλ, ξύλα, πολιουρεθάνη και γενικώς εύφλεκτα υλικά. Ο σωλήνας εάν βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο και δεν είναι χτισμένος θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι σωλήνας διπλού τοιχώματος ώστε να αποφευχθούν οι διαφορές θερμοκρασίας, που αυτό σημαίνει υγροποιήσεις οι οποίες καταλήγουν στο εσωτερικό της εστίας. Κάθε ένωση σωλήνα θα πρέπει να είναι στεγανοποιημένη σωστά, χτίζοντας περιμετρικά τον σωλήνα, δεν θα πρέπει να αφήνουμε ανοιχτές γωνίες γύρω από αυτόν γιατί δημιουργούμε ακόμα ένα θάλαμο καυσαερίων στο τελείωμα της καπνοδόχου πριν τοποθετηθεί το καπέλο θα πρέπει να σφραγίζεται το κενό ανάμεσα στο σωλήνα και το χτιστό μέρος γύρω από αυτόν.

Καπναγωγός - Καμινάδα

Ο καπναγωγός είναι το σύστημα απαγωγής των καυσαερίων από το θάλαμο καύσης, την εστία. Αποτελεί ένα πολύ σημαντικό στοιχείο του τζακιού, στην ουσία είναι ο αφανής ήρωας, απ' αυτόν ξεκινούν και τελειώνουν πολλά προβλήματα λειτουργίας αλλά και απόδοσης. Η διατομή όσο και η κατασκευή του καπναγωγού, όσο και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του, πρέπει να είναι σύμφωνα με αυστηρές προδιαγραφές και κανονισμούς λειτουργίας και ασφάλειας. Τα θερμά καυσαέρια που γίνονται ελαφρύτερα ανεβαίνουν προς τα επάνω ενώ ταυτόχρονα έλκεται ψυχρός αέρας στην εστία.
Ο καπναγωγός όταν κατασκευάζεται σε εξωτερικό τοίχο πρέπει να είναι μονωμένος για να αποφεύγεται η ψύξη των καυσαερίων που προκαλεί μείωση του ελκυσμού και επικαθήσεις στα τοιχώματα του. Σημαντικό στοιχείο επίσης, είναι και το καπέλο, καθώς και το ύψος της καμινάδας στην στέγη, ώστε να αποφευχθούν οι στροβιλισμοί από πνέοντες ανέμους. Επειδή η κίνηση του καπνού μέσα στον καπναγωγό είναι ελικοειδής, ο ιδανικός καπναγωγός είναι κυκλικός και με λεία τοιχώματα για να αποφεύγονται οι τριβές κατά την κίνηση των καπναερίων, οι οποίες όταν είναι μεγάλες απαιτούν πρόσθετη διαφορά πίεσης για να διατηρηθεί η κίνηση τους.
Η διαφορά πίεσης (ελκυσμός ή «τράβηγμα» της καπνοδόχου) όταν για διάφορους λόγους μηδενιστεί ή γίνει αρνητική (π.χ. κοντά στο τζάκι λειτουργεί εξαεριστήρας που δημιουργεί υποπίεση στο χώρο, δεν υπάρχει επάρκεια αέρα καύσης κ.λ.π.) έχει ως αποτέλεσμα τα καπναέρια να μη μπορούν να φύγουν από την καπνοδόχο και στην περίπτωση ανοιχτής εστίας να επιστρέφουν στο χώρο όπου βρίσκεται το τζάκι.
Με τον ελκυσμό, λοιπόν, δημιουργείται μία διαρκής κίνηση αέρα καύσης προς την εστία ώστε να συντηρείτε η φωτιά που εξασφαλίζεται η απαγωγή των καπναερίων στον εξωτερικό χώρο. Έτσι σε κανονική λειτουργία του τζακιού ο αέρας του χώρου ανανεώνεται ο συνεχώς και καθώς υπάρχει και εισαγωγή εξωτερικού αέρα μπορεί να διατηρείται καθαρός.

Συντήρηση και Καθαρισμός Καμινάδας

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στη συντήρηση και καθαρισμό του καπναγωγού. Πρέπει να καθαρίζεται 2 φορές το χρόνο για να αποφεύγεται η ανάφλεξη των επικαθήσεων, (κάπνα). Ο καθαρισμός πρέπει να είναι μηχανικός δηλ. με βούρτσα ή ειδικά εργαλεία. Προσοχή! Ο χημικός καθαρισμός δεν είναι αρκετός! Η αποτελεσματικότητα του είναι μικρή.
Να μην ξεχνάτε ότι πρέπει να γίνετε συντήρηση/καθαρισμός της καμινάδας των καυσαερίων ανά 2 χρόνια περίπου και για πάντα! Η διάρκεια καθαρισμού της καμινάδας αυξομειώνεται με γνώμονα την ποσότητα των ξύλων που χρησιμοποιούμε για καύση. Π.χ. 3 τόνους ξύλα ανά σεζόν=Καθαρισμός καμινάδας ανά τρία χρόνια. Ο καθαρισμός της καμινάδας να γίνετε από ειδικά συνεργεία ή με χρήση βούρτσας ανάλογα με την διατομή της σωλήνας(αντικείμενο το οποίο διατίθεται προς πώληση στο εμπόριο).
Αν υπάρχει καπέλο μηχανικό περιστροφικό, καλό θα είναι κάθε χρόνο να συντηρείτε ώστε η περιστροφή του να μην δυσκολεύει την απαγωγή των καυσαερίων.

Εξαερισμός

Σε περίπτωση που υπάρχει το Σύστημα του Συλλέκτη.
Ο εξαερισμός πρέπει να γίνετε χρησιμοποιώντας δύο σωλήνες αλουμινίου Φ120 οι οποίες θα κατευθύνονται και θα εφάπτονται στην εξωτερική πλευρά του τοίχου στη θέση που θα τοποθετηθεί το τζάκι και όχι μακρύτερα από δύο μέτρα. Επίσης και ένα άνοιγμα ακόμα για εισαγωγή αέρα για να συντελείτε η καύση, διάστασης 15χ15 ή με μία σωλήνα Φ150

Σε Τζάκι με πόρτα

ή ανοιχτής εστίας η διάσταση της τρύπας για εισαγωγή εξωτερικού αέρα το ελάχιστο Φ120.
Η εισαγωγή του αέρα καύσης δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να καλύπτεται από διάφορα αντικείμενα ή να εμποδίζεται ο αέρας, ώστε να επιτελείτε η καύση(π.χ. γλάστρες, ντουλάπες κ.λ.π.)


© Copyright TheodorosMavris 2012. All Right Reserved.